Isolerglass

Energistoppglass

Både i pose og sekk!

Det har lenge vært kjent at forbedret glasskvalitet er privatøkonomisk lønnsomt. Nå har vi fått markedsorienterte energipriser. Det gjør det svært lønnsomt å legge inn ekstra glasskvalitet. Det er all grunn til å tro at energiprisene vil stige i åra som kommer, fordi våre naboland har hatt høye priser i mange år.

Les alt om Energistoppglass her.

Solstoppglass

Valget av glass har sterk påvirkning på kjølebehovet. Glass i vegg bestråles med opptil 850 w/ m2 solvarme. Norge er spesielt utsatt med klar luft og lave solvinkler. Den mengden varme som slipper inn gjennom glasset, kan reguleres ved bruk av solstoppglass med forskjellige grader av avskjerming. Klart isolerglass slipper inn ca. 80 % av solvarmen. Solstopp 4 slipper bare inn 17 %. Dette påvirker inneklima og kjølebehov. Kombinasjoner av solstopp og energistopp gir bedre mulighet for bruk av glass i miljøer med høye krav til inneklima .

Solstoppglass fjerner solvarmen fra bygget uten bruk av energi og uten krav til service og vedlikehold. Det er et billig og miljøvennlig alternativ. Siden 50 % av solvarmen kommer som synlig lys, vil solskjermende glass dempe sollyset. Det er ved  produksjon lagt vekt på at standard solstoppglass skal ha nøytral farge. For spesielle fasader kan farget/ reflekterende glass leveres. Ved dagslysbehov kan mindre deler av glassveggen bygges med klart glass.

Les alt om Solstoppglass her.

Sikkerhetsglass

Personskade som følge av kollisjon med glass hindres ved bruk av herdet eller laminert glass. Disse glasstypene er billige og lett tilgjengelige og brukes i inngangspartier og andre trafikkerte områder. Økt krav til sikkerhet krever seigere glass, noe som oppnås ved laminering av glass-vinylfolie-glass i flere lag avhengig av krav til beskyttelse.

Innbruddshemmende glass kan erstatte gitter og gi rabatt i forsikringsavtalen. Brannhemmende glass og skuddsikkert glass forutsetter også riktig valg av innramming og innfesting.

Les alt om Sikkerhetsglass her.

Støystoppglass

Støydemping oppnås ved bruk av tykkere og derved tyngre glassplater. I tillegg er det viktig at det ikke benyttes like glasstykkelser i de forskjellige lagene i isolerglasset. Også luftavstanden mellom glassene har betydning for lydegenskapene til isolerruten. Spesielle myke laminatmaterialer er utviklet til støydempende glass for å oppnå god støydemping med lavest mulig vekt. Støydempende ruter kan bygges i kombinasjon med energistopp og solstopp.

Les alt om Støystoppglass her.

PDF-dokument