Kondens

Kondens på forseglede ruter, på innsiden, imellom glassene – og nå også på utsiden!

Det er et gammelt og kjent problem at det fra tid til annen kan dugge på vinduene. Blider det skikkelig kaldt ute, kan det bli kondens på innsiden, i verste fall som rim eller is, og vanligvis i underkant. I punkterte ruter kan det også dugge imellom glassene. Mindre kjent er det kanskje at det også kan dugge eller rime på utsiden av vindusglasset, spesielt når vinduene er svært godt varmeisolerende.

Kondens imellom glassene

Forseglede ruter er helt og holdent avhengig av en perfekt kantforsegling for å kunne fungerer tilfredsstillende.

Om forseglingen svikter, vil det vanligvis hurtig danne seg dugg mellom glassene. Slik duggdannelse fører etter hvert til at glasset anløpes og rutene blir stygge og delvis ugjennomsiktige.

I tidligere år var også tidlig duggdannelse i forseglede ruter et problem. I dag er dette midlertidig ikke noe stort problem lenger. Rutekonstruksjonene er blitt bedre enn tidligere, og ruteprodusentene har også etter hvert fått en meget godt utbygd kvalitetskontroll.

Her kan du skifte glasset og dette kan Glass-Service AS hjelpe deg med.

Kondens innsiden

Det at det dugger på innsiden henger sammen med temperatur og romfuktighet. Når temperatur på glasset synker under luftens duggpunkt er kondens uunngåelig. Botemidlet er først og fremst å heve romtemperaturen og senke luftfuktigheten. Allikevel er det ikke alltid mulig å få til en akseptabel løsning på problemene, og man står overfor spørsmålet om eventuelt å skifte ut vinduene. Det gjelder da å velge vinduer med tilstrekkelig god varmeisolasjon. For vinduer med forseglede ruter gjelder det også å velge løsninger som reduserer randeffektene mest mulig og gir en best mulig temperaturfordeling over den indre glassflaten. Som f.eks varmkantspeacer.

Kondens på utsiden

Denne typen kondens er også et gammelt og kjent fenomen i varmere land hvor man bruker luftkondisjonering med kjøling for å klare å holde et behagelig inneklima. Her kondenserer det gjerne på utsiden av vindusglasset fra morgenen av og litt utover formiddagen.

Også i Norge har vi imidlertidig nå begynt å få en del problemer med dugg og rim på utsiden av vinduene. Dette henger sammen med introduksjonen av såkalte «superisolerende vinduer», og disse problemene vil komme til å øke jo lengre nedover U-verdiene presses. At det kan dugge eller rime på utsiden av godt isolerte hus er nemlig et gammelt og kjent fenomen. Dette inntreffer oftest om våren og høsten hvor vi har kalde klare netter og høy luftfuktighet.